Produkcja

Ze względu na wiele czynników prowadzących do powstania gotowego wyrobu kosmetycznego, a także ze względu na charakter naszej działalności, minimum produkcyjne dla usługowej produkcji kosmetyków wynosi od 3.000 – 5.000 sztuk produktu z jednego wzoru, w zależności od jego rodzaju.